Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika – wypowiedzenie czy porozumienie?

utworzone przez | 24 czerwca 2019 | Prawo dla Ciebie | 0 komentarzy

kobieta podpisuje dokumenty

Stan prawny na dzień: 24.06.2019 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Umowa o pracę dla jednych oznacza bezpieczeństwo, stabilizację, pewność otrzymania stałej wypłaty raz w miesiącu… Dla innych to sposób na utrzymanie siebie i rodziny, ale brak satysfakcji i działanie rutynowe, bo tak trzeba. Co w sytuacji, gdy pracownik powie jednak dość i będzie chciał zmienić pracę, wybierze prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy jeszcze inną formę realizacji swoich planów życiowych? Jaki jest sposób zakończenia stosunku pracy? W tym artykule poruszę temat rozwiązania przez pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem i za porozumieniem stron.

 

Wypowiedzenie umowy przez pracownika:

 • Okresy wypowiedzenia:

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę po prostu ją wypowiadając. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy umowa ta była zawarta na okres próbny, na czas określony czy na czas nieokreślony. Ma to znaczenie przy ustalaniu okresu wypowiedzenia.

a) Umowa na okres próbny, okres wypowiedzenia to:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

b) Umowa na czas określony i na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia to:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

* do okresu zatrudnienia pracownika wlicza się czas pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, ale też czas pracy, w sytuacji, gdy nowy pracodawca staje się następcą prawnym poprzedniego pracodawcy;

* gdy pracownik ponosił odpowiedzialność za powierzone mienie (np. sprzedawca w sklepie spożywczym) to w umowie o pracę, pracownik i pracodawca mogą umówić się, że okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy to 1 miesiąc, a przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy to 3 miesiące;

* pracodawca i pracownik mogą też ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy;

*pracodawca może również w okresie wypowiedzenia zwolnić z pracownika z wykonywania pracy, z zachowaniem prawa pracownika do wynagrodzenia.

– A jak należy liczyć koniec okresu wypowiedzenia?

W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie to wtedy stosunek pracy po upływie tych 2 tygodni rozwiązuje się w sobotę:

 • pracownik wypowiedział umowę 10.01.2019 r., a rozwiązanie umowy następuje w dniu 26.01.2019 r. (sobota).

W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia wynosi miesiąc to wtedy stosunek pracy rozwiązuje się po upływie miesiąca w ostatnim dniu miesiąca:

 • pracownik wypowiedział umowę 10.01.2019 r., a rozwiązanie umowy następuje 28.02.2019 r. (koniec miesiąca).

Pamiętaj: okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu, gdy pracodawca realnie zapozna się z treścią Twojego wypowiedzenia (możesz wręczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać pocztą). W sytuacji, gdy wyślesz to porozumienie pocztą, okres wypowiedzenia rozpoczyna się od daty doręczenia.

 • Jak wypowiedzieć – na piśmie czy można ustnie?

Pamiętaj: umowę o pracę trzeba wypowiedzieć na piśmie.

 •  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a wypowiedzenie:

W sytuacji, gdy to pracownik wypowie umowę to musi liczyć się z tym, że:

– w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, gdy umowa zostanie przez niego w taki sposób rozwiązana, to prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

 • Obowiązek wykorzystania urlopu a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop:

Jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca udzielił pracownikowi urlopu, ten jest obowiązany wykorzystać ten urlop (urlop bieżący a nie urlop zaległy) w takim wymiarze jaki przysługuje mu do końca okresu rozwiązania umowy. W przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta urlopu do dnia rozwiązania umowy o pracę, przysługuje mu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop (ekwiwalent pieniężny).

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron:

 • Zgoda pracownika i pracodawcy na takie rozwiązanie:

Taki sposób rozwiązania umowy ma miejsce wtedy, gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik dojdą do porozumienia i zgodnie postanowią o zakończeniu stosunku pracy.

 • Porozumienie – na piśmie czy ustnie?

Oświadczenie pracodawcy i pracownika może przybrać dowolną formę, także ustną. Jednak lepszym wyjściem będzie zawarcie takiego oświadczenia na piśmie.

 • Data rozwiązania:

Rozwiązanie stosunku pracy w ten właśnie sposób, powoduje, że od momentu jego podpisania strony nie są już związane tą umową. Mogą jednak określić, że rozwiązanie umowy następuje z upływem konkretnej daty.

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych a porozumienie:

W sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, umowa zostanie w taki sposób rozwiązana, to prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Obowiązek wykorzystania urlopu a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop:

W tym przypadku tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak umówią się strony w porozumieniu. Pracownik nie ma obowiązku wykorzystania urlopu zaległego czy bieżącego. W sytuacji, gdy urlopu nie wykorzysta będzie przysługiwał mu ekwiwalent pieniężny za okres nie wykorzystanego do dnia rozwiązania stosunku pracy urlopu wypoczynkowego.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy