RODO i Regulaminy 

Jeżeli nie masz jeszcze wdrożonego RODO i opracowanej w tym zakresie dokumentacji, to najwyższy czas, żeby to zmienić. Podobnie w przypadku Regulaminów sprzedaży czy świadczenia usług na odległość. Samodzielnie przygotowana dokumentacja, to także nie najlepsze rozwiązanie, dlatego proponuję Ci konsultację prawną i następnie weryfikację tej dokumentacji.

Oktawia Zarzecka - Radca prawny dla Ciebie

Dokumentację RODO przygotowuję zarówno dla przedsiębiorców prowadzących wyłącznie działalność stacjonarną, jak i dla tych, działających dodatkowo lub tylko i wyłącznie w sferze online. Pomagam prawnie także osobom na nierejestrowanej działalności gospodarczej. 

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w sklepie internetowym lub na platformie z kursami online, czy też świadczysz usługi online, wykorzystując do zapisu na konsultacje e-kalendarz czy inne formy zapisu na odległość, to przygotuję dla Ciebie Regulamin.

Nie jestem w tematyce działalności online tylko teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem. Dlaczego?

Ponieważ angażuję się także w realizację projektów prawnych związanych z działalnością internetową jak: współprowadzenie szkoleń online, przygotowanie pakietów prawnych dystrybuowanych na rynku e-commerce pn. „RODO i tajemnica zawodowa w gabinecie psychologicznym/psychoterapeutycznym”.

Jak wyceniam swoje usługi?

To zależy od mojego nakładu pracy. Po przeprowadzeniu audytu i zdiagnozowaniu potrzeb klienta, przygotowuję spersonalizowaną ofertę. W ofercie znajduje się zestawienie dokumentów i procedur, które należy wdrożyć. Wskazuję także wysokość usługi oraz warunki współpracy (sposób rozliczenia, termin realizacji).

 

Moja pomoc prawna przy wdrożeniach RODO – Etapy, krok po kroku.

I ETAP: WSTĘPNA DIAGNOZA POTRZEB

Zebranie istotnych informacji dot. charakteru prowadzonej działalności i organizacji przedsiębiorcy, związanych z tym procesów przetwarzania danych osobowych – na podstawie przesłanego e-mailem Klientowi kwestionariusza.

Po analizie odpowiedzi Klienta, sporządzenie oferty zawierającej określenie dokumentów potrzebnych do wdrożenia, opracowanie procesów oraz przekazanie szczegółów współpracy (w tym wycena usługi wdrożenia).

II ETAP: KONSULTACJA PRAWNA

Ustalenie z Klientem po zaakceptowaniu przez niego oferty, terminu spotkania (online, telefonicznie lub na żywo) w celu doprecyzowania informacji z kwestionariusza, innych istotnych informacji potrzebnych do wdrożenia RODO, wyznaczenia osoby do kontaktu ze strony Klienta (przy większych wdrożeniach).

Podpisanie z Klientem umowy zlecenia (przy pełnych wdrożeniach RODO) oraz zapłata ustalonego z Klientem wynagrodzenia.

III ETAP: PRZYGOTOWANIE DOKUMNETACJI

Właściwa praca merytoryczna nad przygotowaniem dokumentacji RODO.
W razie potrzeby doprecyzowanie jeszcze wątpliwości, które pojawiły się na etapie przygotowania dokumentacji czy opracowywania procedur.

IV ETAP: DOSTARCZENIE DOKUMNETACJI I INSTRUKCJI

  • Przesłanie Klientowi całości dokumentacji.
  • Zebranie opinii dot. wdrożenia (czy wszystko jest przejrzyste i zrozumiałe).
  • Wprowadzenie ewentualnych poprawek.
  • Ostateczne rozliczenie z Klientem.
  • Ewentualne przy większych wdrożeniach szkolenie dla Klienta, osób u niego zatrudnionych (za oddzielnym wynagrodzeniem).
Z

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń do mnie – +48 665 114 309
Napisz do mnie – o.zarzecka@kancelaria-oz.pl