Oktawia Zarzecka - Radczyni prawna

Nazywam się Oktawia Zarzecka, jestem radcą prawnym.

Pomagam głównie mikro- oraz małym przedsiębiorcom w legalnym prowadzeniu ich działalności gospodarczych.

Szczególnym obszarem mojej praktyki zawodowej jest pomoc prawna oferowana prywatnym praktykom psychologów i psychoterapeutów, a także prywatnym ośrodkom/poradniom/centrom/klinikom pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Moje usługi świadczę na terytorium całej Polski.

Klient, w zależności od jego potrzeb i charakteru prowadzonej działalności, może uzyskać pomoc prawną zarówno stacjonarnie (offline), jak i zdalnie (online).

Obszar udzielanej przeze mnie pomocy prawnej obejmuje:

konsultacje prawne świadczone osobiście, telefonicznie lub online;

sporządzanie projektów umów;

sporządzanie opinii prawnych;

sporządzanie pism na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;

wdrożenie procedur, sporządzenie dokumentacji w ramach RODO, szkolenia oraz bieżąca obsługa w tym zakresie;

prowadzenie wykładów, szkoleń dla branży psychologicznej i psychoterapeutycznej;

tworzenie regulaminów sklepów internetowych czy innych dotyczących świadczenia usług na odległość.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, a także RODO i e-commerce (regulaminy e-sklepów).

Posługuję się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Prowadzę prawniczy sklep internetowy: https://kancelaria-oz.pl/sklep/.

Prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, filii w Poznaniu oraz filii w Rzeszowie z zakresu prawnych aspektów psychoterapii. Jednocześnie prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Warszawie „Superwizor Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej” z zakresu odpowiedzialności prawnej psychoterapeuty i superwizora.Realizuję się także jako trener/szkoleniowiec. Przeprowadziłam cykl szkoleń w ramach projektu pt. „Kompetencje plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Przeprowadziłam także szkolenie online dla radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach z zakresu ochrony danych osobowych pt. „Ochrona danych osobowych – w tym wdrożenie RODO w działalności online” oraz „Kiedy zgoda może stanowić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?”

Czynnie angażuję się w działalność online. Brałam udział w takich projektach internetowych m.in.:

RODO i Tajemnica Zawodowa w gabinecie psychologicznym, psychoterapeutycznym – jako ekspert udzielałam się w przeprowadzanych szkoleniach online oraz byłam współautorką pakietów prawnych dla tej branży;

Kongres Mam Sukcesu – jako współorganizatorka i ekspert zajmowałam się uświadamianiem kobiet powracających na rynek pracy w zakresie przysługujących im uprawnień.

W okresie od 2019 do 2020 roku byłam członkiem Towarzystwa Biznesowego S.A. Podczas lokalnych spotkań brałam udział w licznych prelekcjach i wymianie doświadczeń biznesowych z innymi przedsiębiorcami.

Edukacja, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia

Studia prawnicze ukończyłam w roku 2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wspominam ten czas jako okres ciężkiej, wytężonej pracy, który miał mnie doprowadzić do celu, jakim na tym etapie było zdobycie dyplomu magistra prawa. Tak naprawdę to ostatnie lata studiów były dla mnie przełomowe, bo wtedy wybrałam, że po ich zakończeniu pójdę na aplikację radcowską.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na drugim roku studiów (2011) jako praktykant. Jednak, to po czwartym roku (2012) podjęłam pracę w kancelarii radcy prawnego, gdzie mogłam poczuć, co oznacza praca prawnika. Bardzo dużo się uczyłam i odkrywałam, że każda sprawa w której miałam swój udział, sprawia mi ogromną przyjemność, zaszczepia we mnie ciekawość i zachęca do osiągania coraz lepszych rezultatów, stawiania sobie coraz wyższych celów. Miałam realny kontakt z klientem indywidualnym, jak i biznesowym.

Po zakończeniu studiów powróciłam na stałe do Kielc. Zdałam z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację. Rozpoczęłam aplikację radcowską w OIRP w Kielcach.

W tym okresie przez cały czas pracowałam w kancelarii radców prawnych. Pogłębiałam wiedzę, zdobywałam doświadczenie, miałam kontakt z klientami. Brałam czynny udział w rozwiązywaniu problemów prawnych klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Po zakończeniu aplikacji przystąpiłam do egzaminu zawodowego. Zdałam ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Po wpisaniu na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania, mogłam przystąpić do wykonywania zawodu. Jestem oficjalnie radcą prawnym od 26.07.2017 r.

Obecnie prowadzę własną kancelarię radcy prawnego – osiągnęłam cel do którego przez tyle lat dążyłam. Ale to nie koniec wyzwań i dalszego planu realizacji moich założeń biznesowych.

W roku 2022 zdałam egzamin FCE organizowany przez Cambridge University Press & Assessment English.

W roku 2023 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ikona graficzna - kolumna 1

Prowadzę obsługę oraz udzielam pomocy prawnej mikro- i małym przedsiębiorcom, zarówno offline, jak i online. Specjalizuję się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, a także RODO i e-commerce (regulaminy e-sklepów). Pomagam prawnie także psychologom/psychoterapeutom oraz prywatnym ośrodkom/poradniom/centrom/klinikom pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Ikona graficzna - kolumna 2

Uważam, że pomoc prawna ma sens tylko wtedy, gdy po drugiej stronie spotkasz prawnika z pasją, wiedzą, doświadczeniem, profesjonalistę. PRAWNIKA NA POZIOMIE CZŁOWIEKA, KTÓRY ZROZUMIE I POMOŻE ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM. Prawnika ludzkiego, dostępnego i pozytywnego w swoich działaniach.

Ikona graficzna - kolumna 3

PRAWO + BIZNES, jedno z drugim ma wiele wspólnego i pozwala poszerzać horyzonty. Odkąd jestem radcą prawnym i przedsiębiorcą coraz bardziej dostrzegam tę symbiozę. Rozumiem potrzeby przedsiębiorców, tych najmniejszych, ale stanowiących tak naprawdę siłę naszej krajowej gospodarki.

Moją działalność opieram na dwóch płaszczyznach: stacjonarnej i internetowej. Zdobyte w biznesie doświadczenie i umiejętności mogę wykorzystać wspierając moich klientów-przedsiębiorców.

Ikona graficzna - kolumna 4

Uważam, że pomoc prawna ma sens tylko wtedy, gdy po drugiej stronie spotkasz prawnika z pasją, wiedzą, doświadczeniem, profesjonalistę. PRAWNIKA NA POZIOMIE CZŁOWIEKA, KTÓRY ZROZUMIE I POMOŻE ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM. Prawnika ludzkiego, dostępnego i pozytywnego w swoich działaniach.