Zatrudniony na umowę zlecenia a jego odpowiedzialność materialna za mienie powierzone?

utworzone przez | 7 maja 2020 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

kobieta przy komputarze

Stan prawny na dzień: 07.05.2020 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Umowa zlecenia to jedna z bardziej popularnych form zatrudnienia. W przypadku wyboru odpowiedniej formy zatrudnienia, tak naprawdę wszystko zależy od branży, specyfiki wykonywania obowiązków zawodowych, charakteru działalności pracodawcy/zleceniodawcy. Co ważne, umowa zlecenia ma charakter bardziej elastyczny. Należy też pamiętać o tym, że pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia jest „cienka” granica. Dlatego pytanie: czy wprowadzając do umowy zlecenia zapisy o odpowiedzialności materialnej zatrudnionego za mienie powierzone, nie narazimy się na zarzut pozorności tj. zawarcia umowy zlecenia, która w rzeczywistości jest umową o pracę. Odpowiedź znajduje się w moim dzisiejszym wpisie.

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

Cechy stosunku pracy a pozorne zawarcie umowy zlecenia

 

Zacznijmy od bardzo ważnego zapisu w Kodeksie pracy – wyjaśnienia pojęcia „stosunek pracy”:

 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Widzisz już zatem, co oznacza stosunek pracy i jakie są jego cechy charakterystyczne: osobisty charakter świadczenia pracy, wykonywanie pracy określonego rodzaju, w oznaczonym czasie i miejscu, podporządkowanie pracodawcy, zapłata pracownikowi wynagrodzenia.

 

UWAGA: Zatrudnienie przy zachowaniu ww. warunków jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.

 

Dlatego zawierając umowę zlecenia z zatrudnionym, musisz zachować ostrożność i pamiętać o cechach charakterystycznych dla stosunku pracy.

 

 

Odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia

 

Zapewne po przeczytaniu tekstu powyżej zastanawiasz się i masz wątpliwości: czy zatrudnionego na umowę zlecenia możesz pociągnąć do odpowiedzialności za mienie powierzone na takich zasadach jak jest to uregulowane w Kodeksie pracy? Czy nie narazisz się właśnie na zarzut pozorności?

 

Odpowiedź brzmi: Możesz wprowadzić do umowy zlecenia zapisy o odpowiedzialności materialnej zatrudnionego na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

Dlaczego? Już wyjaśniam.

 

Jeżeli zatrudniasz sprzedawcę w sklepie na umowę zlecenia, który odpowiada za cały asortyment, a także rozlicza pod koniec dnia utarg, to potrzebujesz wprowadzić do umowy odpowiednie zapisy, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Co prawda, możesz dochodzić odpowiedzialności za poniesioną szkodę na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. Jednak o wiele lepszym rozwiązaniem jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za mienie powierzone w umowie zlecenia, w załączniku do umowy zlecenia albo jeżeli zawarłeś umowę wcześniej, a dopiero teraz pomyślałeś, żeby to uregulować – w drodze aneksu do umowy.

 

Praktyka jest taka i została to potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że:

 

Strony cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług w ramach swobody umów mogą ukształtować zakres odpowiedzialności usługodawcy przez odesłanie do przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się (art. 124 KP).

 

W przypadku wprowadzenia takich zapisów dot. odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, Zleceniobiorca:

 

  1. przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie (określasz dokładnie, co stanowi to mienie);
  2. określasz jakie konsekwencje ponosi Zleceniobiorca za naruszenie zasad tej odpowiedzialności (rozliczenie się z powierzonego mienia, pokrycia straty itp.);
  3. oświadczenia, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do warunków świadczenia swoich usług oraz powiadomienia Zleceniodawcy o przeszkodach w ich świadczeniu;
  4. odsyłasz w zakresie nieuregulowanym do odpowiednich zapisów w Kodeksie pracy.

Podsumowując: nie ma przeszkód, aby osoba zatrudniona na umowę zlecenia ponosiła odpowiedzialność materialną za mienie powierzone na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Z kolei dla zatrudniającego (Zleceniodawcy) jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć jego interesy.

 

: Załącznik do umowy zlecenia - odpowiedzialność materialna za mienie powierzone.

Jeżeli zatrudniasz sprzedawcę w sklepie na umowę zlecenia, który odpowiada za cały asortyment, a także rozlicza pod koniec dnia utarg, to potrzebujesz wprowadzić do umowy odpowiednie zapisy, żeby zabezpieczyć swoje interesy.
Chodzi tutaj o zapisy dotyczącego tzw. odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone. Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą zakupu takiego dokumentu, tutaj.

 

 

Dziękuję za poświęcony przez Ciebie czas na przeczytanie mojego artykułu:) Zapraszam do pozostawienia komentarza lub kontaktu, gdy byłaby potrzebna konsultacja prawna.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy