Zamieszczanie danych osobowych pracownika na stronie internetowej pracodawcy

Zamieszczanie danych osobowych pracownika

Ochrona danych osobowych jest dzisiaj niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno dla jednostek prywatnych, jak i instytucji publicznych. W kontekście relacji pracodawca-pracownik pojawia się pytanie, czy pracodawca może legalnie udostępniać dane osobowe pracownika. To pytanie staje się coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie, gdzie dane osobowe są coraz bardziej wartościowym zasobem. Przez zrozumienie zasad ochrony danych osobowych, pracodawcy mogą efektywnie zarządzać danymi swoich pracowników, jednocześnie szanując ich prywatność i przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

Zamieszczanie danych osobowych pracownika to temat niezwykle wrażliwy zarówno z puntu widzenia pracodawcy jak i samego pracownika. Dzisiejszy temat artykułu to jedno z wielu zagadnień praktycznych, które pojawiają się w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z jednej strony naturalne wydaje nam się, że skoro omawiamy przypadek służbowego wykorzystania danych pracownika przez pracodawcę, to jest to w pełni uzasadnione. Pytanie, czy jest tak w rzeczywistości? A jeżeli tak, to jaka podstawa prawna znajdzie tutaj zastosowanie? Tego dowiesz się z przedstawionego studium przypadku.

Zamieszczanie danych osobowych pracownika na stronie internetowej? Posłużmy się przykładem:

Cyprian Kwiatek jest zatrudniony w XXX sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę. Ponieważ pracownik jest odpowiedzialny za kontakt z klientem, jego imię, nazwisko i adres e-mail (składający się z jego imienia i nazwiska) znajduje się na stronie internetowej spółki.

Pytanie: Czy spółka ma prawo udostępniać wskazane dane osobowe pracownika na swojej stronie? Czy potrzebuje w takiej sytuacji zgody pracownika, czy może istnieje inna podstawa prawna udostępniania tych danych osobowych?

  • Po pierwsze zwróć uwagę, że opisany przypadek dotyczy udostępniania danych osobowych pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.
  • Po drugie, mówimy tutaj o danych służbowych, czyli takich, które łączą się z charakterem wykonywanych przez pracownika obowiązków na rzecz zatrudniającego go pracodawcy.

I tak, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 19.11.2003 r., I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351:

  1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.
  2. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika.

Jeżeli chodzi o RODO, to podstawą prawną przetwarzania wskazanych danych osobowych pracownika jest art. 6 ust. 1 lit. „e” tego rozporządzenia.

Podsumowanie

Zachowanie odpowiednich standardów ochrony danych osobowych pracowników nie tylko przestrzega przepisy prawne, ale również buduje zaufanie i dobre relacje między pracodawcą a pracownikami. W artykule przedstawiłam praktyczne wskazówki i sugestie oraz regulacje prawne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie udostępniania danych osobowych pracowników, które pomagają pracodawcom w zachowaniu zgodności z przepisami oraz budowaniu zaufania i szacunku wobec prywatności pracowników.

Dziękuję za Twoją uwagę:)

 

Polityka Prywatności i plików cookies

Poinformowanie użytkowników strony internetowej o tym, w jaki sposób Ty (lub np. spółka) – właściciel strony i jednocześnie administrator danych osobowych, przetwarzasz dane osobowe, to Twój obowiązek.
Pamiętaj też, że strona internetowa to Twoja wizytówka. Może świadczyć o profesjonalizmie, rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług albo wręcz odwrotnie.
Aby pomoc Ci w zrealizowaniu obowiązku informacyjnego RODO dla użytkowników strony internetowej, a także budować wiarygodny i profesjonalny obraz Twoich usług, przygotowałam dla Ciebie wzór kompleksowej Polityki Prywatności i plików cookies. Dostępny tutaj.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, to zapraszam do kontaktu. W ramach moich usług prawniczych doradzam w tym temacie.

Stan prawny na dzień: 07.03.2022r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy