Przedstawienie paszportu covidowego – uprawnienie czy obowiązek?

Przedstawienie paszportu covidowego – uprawnienie czy obowiązek?

Stan prawny na dzień: 18.01.2022 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna. Przed nami kolejna piąta już fala wzrostu zakażeń. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmieniające się regulacje prawne, to jest bardzo podobnie. Ciągłe zmiany, konieczność trzymania ręki na pulsie. I tutaj pojawia się pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo żądać od klienta/kontrahenta/zatrudnionego okazania paszportu covidowego? Jak to wygląda obecnie, a jak może wyglądać w przyszłości?

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

Informacje o zaszczepieniu stanowią dane szczególnej kategorii w rozumieniu przepisów RODO (rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Podstawę prawną do przetwarzania takich danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych o stanie zdrowia (wspomniane dane o zaszczepieniu osoby) jest dopuszczalne tylko, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

 

Co więcej, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO, przetwarzanie jest dopuszczalne w przypadku gdy jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

 

W aktualnym stanie prawnym, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861), z uwagi na dodanie art. 26a (przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. Dz.U.2021.2311 zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.) stanowią jedynie, że:

Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiemokazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

 

Co z tego wynika?

 

Przedsiębiorca nie może obecnie żądać od swojego klienta/kontrahenta/zatrudnionego okazania paszportu covidowego. Wskazane osoby mogą dobrowolnie wyrazić na to zgodę. Przy czym taka zgoda musi być dobrowolna, świadoma i konkretna, co wynika z art. 7 RODO. Jednak dla zachowania limitów wynikających z ww. rozporządzenia, powołany art. 26a rozporządzenia wskazuje na sposób weryfikacji faktu zaszczepienia i wówczas istnieje podstawa do żądania okazania paszportu covidowego.

 

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19

 

Aktualny przebieg prac nad projektem, można śledzić pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1846. Pod tym linkiem znajduje się też dostęp do treści tego dokumentu.

 

Wspomnę tylko, że w tym projekcie znalazły się zapisy umożliwiające pracodawcy żądanie od pracownika okazania informacji o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi lub o negatywnym wyniku testu, a także czy zatrudniony przebył infekcję.

 

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 3.02.2022 R.!!!

 

Postanowiłam odczekać chwilę, nim minie zamieszanie związane z tematyką paszportów covidowych, testowania na obecność wirusa itd.

 

Nie będę komentować tej sytuacji z perspektywy politycznej, bo szkoda na to czasu, życie jest zbyt piękne;)

 

Przejdźmy do faktów i sytuacji prawnej:

➡ Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19 (bliżej znany jako lex Hoc) trafił do kosza.

 

➡ W jego miejsce pojawił się nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19(zwany także lex donosiciel). Ostatecznie w dn. 01.02.2022 r. projekt został odrzucony. Celowo nie omawiam jego zapisów, bo szkoda na to czasu. Ale w ramach ciekawostki, jeżeli chcesz prześledzić treść tego „nieaktualnego” projektu i przebiegu prac nad nim, to możesz to sprawdzić wchodząc na link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1981.

 

Podsumowując: moje uwagi, które zostały przedstawione na początku tego artykułu są nadal aktualne. I czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

 

Dziękuję za Twoją uwagę.

 

Jeżeli chcesz jeszcze więcej tematów, które wiążą się z ochroną danych osobowych lub inną tematyką, która jest dla Ciebie interesująca, daj mi proszę znać w komentarzu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy