Monitoring wizyjny w miejscu pracy a RODO?

utworzone przez | 12 stycznia 2021 | RODO i e-commerce | 0 komentarzy

Monitoring wizyjny w miejscu pracy a RODO?

Stan prawny na dzień: 12.01.2021 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Monitoring wizyjny staje się już nieodłącznym elementem wyposażenia powierzchni firmowych nie tylko przemysłowych, magazynowych, ale też biurowych. Obecność kamer nikogo zatem nie dziwi. Jednak co z ochroną danych osobowych? Kamery rejestrują przecież obraz (wizerunek), a czasami także dźwięk nie tylko pracowników, także klientów, osób trzecich. Czy są przepisy, które regulują sprawy związane z monitoringiem w miejscu pracy? Jakie obowiązki spoczywają ze względu na monitoring wizyjny na pracodawcy-administratorze danych osobowych? W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze informacje w tym temacie.

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

Jak najprościej można określić monitoring wizyjny?

– Monitoring wizyjny, czyli zastosowanie środków technicznych zmierzające do rejestracji obrazu.

Regulacje związane z monitoringiem wizyjnym w miejscu pracy, możesz odnaleźć w przepisach kodeksu pracy. Gdzie dokładnie? W artykule 22 z indeksem 2 kodeksu pracy.

Kiedy pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny?

(szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu)

 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
 2. Jeżeli jest to niezbędne do ochrony mienia lub kontroli produkcji.
 3. Jeżeli jest to niezbędne do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W jakich pomieszczeniach nie wolno stosować monitoringu?

 1. W pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 2. W pomieszczeniach sanitarnych, a także szatniach, stołówkach, palarniach, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do:
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
 • do ochrony mienia lub kontroli produkcji,
 • do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

 

UWAGA: Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

Przez jaki okres pracodawca-administrator przechowuje nagrania z monitoringu wizyjnego?

 

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

ALE:

 

W sytuacji, gdy takie nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca ma informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, to okres 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie wyżej wskazanych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, chyba że przepisy odrębne pozwalają na ich dalsze przechowywanie.

Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring wizyjny u pracodawcy?*

1.Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 222 § 6);

 1. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (art. 222§ 7);
 1. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (art. 222§ 8);
 1. W odniesieniu do monitoringu obrazowego na terenie zakładu pracy lub wokół niego pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem (art. 222§ 9); w tym zakresie obowiązany jest także stosowaćart. 12 i 13 r.o.d.o. (art. 222 § 10).

 

UWAGI PRAKTYCZNE:

 

 • Zastosowany monitoring wizyjny ma w jak najmniejszym stopniu ingerować w sferę prywatności, ma zatem realizować te cele, które wynikają wprost z powołanych powyżej regulacji.
 • Nie jest możliwe/dopuszczalne instalowanie ukrytych kamer, które rejestrują obraz. Pracodawca nie spełniłby w takiej sytuacji obowiązku informacyjnego.
 • Pracodawca powinien w skuteczny sposób poinformować (np. na tablicy ogłoszeń, na wywieszkach przed wejściem, generalnie w miejscach powszechnie dostępnych), że określony teren i obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 • Przepisy o monitoringu wizyjnym nie zezwalają na nagrywanie dźwięku. Uprawnienia w tym zakresie posiadają wybrane służby publiczne np. Policja w oparciu o określone przepisy prawne. Dlatego co do zasady rejestracja dźwięku to niedozwolona forma przetwarzania danych osobowych!
 • W przypadku pracowników, nawet w razie ustnego poinformowania o stosowaniu monitoringu wizyjnego, należy to udokumentować (tzw. zasad rozliczalności RODO) przez sporządzenie np. notatki służbowej z podpisem pracownika. W sytuacji nowo zatrudnionych pracowników, także należy pamiętać o udokumentowaniu tego, że pozyskali stosowną informację co do monitoringu, najpóźniej w dniu dopuszczenia do pracy (np. przez zamieszczenie pisemnej informacji podpisanej przez takiego pracownika w jego aktach osobowych).

 

 

Koniec. Powyżej przedstawiłam Ci najważniejsze informacje, o czym musisz pamiętać i na co zwrócić uwagę stosując monitoring wizyjny w swojej firmie w kontekście ochrony danych osobowych.

W zakresie moich usług prawniczych, zajmuję się sporządzaniem kompleksowej dokumentacji RODO oraz wdrażaniem RODO w firmach, dlatego zapraszam do kontaktu🙂

*Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy, Lex/el. 2020

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy