Ujawnienie danych klienta w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem

ujawnienie danych w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem

W pracy zarówno psychologa jak i terapeuty grupowego oraz superwizora istnieje delikatny balans między utrzymaniem zaufania i poufności a koniecznością dzielenia się informacjami w celu zapewnienia skutecznej terapii. Ujawnienie danych klienta może być nieuniknione w pewnych sytuacjach, takich jak obowiązek zgłaszania niebezpieczeństwa dla pacjenta lub innych osób. Jednak jakie są wytyczne etyczne i regulacje prawne dotyczące ujawniania danych klienta w kontekście terapii grupowej i konsultacji z superwizorem? O tym dowiesz się w dzisiejszym artykule.

Ujawnienie danych klienta w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem – omówienie zagadnienia. Terapia grupowa i konsultacje z superwizorem są niezwykle ważnymi elementami procesu terapeutycznego. Stanowią one bezpieczne przestrzenie, w których klienci mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odkrywać nowe spojrzenia i rozwijać się emocjonalnie. Jednak w tym kontekście pojawia się istotne pytanie: jakie są granice poufności i jakie są zasady ujawniania danych klienta w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem? Prowadzenie terapii grupowej czy przekazywanie danych klienta/pacjenta w trakcie konsultacji z superwizorem, powinno zwrócić szczególną uwagę psychologa, psychoterapeuty pod kątem spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Jakich dokładnie? 

Obowiązki informacyjne psychologa podczas pracy z pacjentem – aspekty prawne

Zgodnie z art. 13 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów:

Psycholog poinformuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Co więcej, art. 14 ust. 1 ww. ustawy mówi nam o tym, że psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Ujawnienie danych w trakcie terapii i konsultacji z superwizorem. Co wynika przepisów?

W sytuacji, gdy psycholog będzie chciał ujawnić informacje dot. klienta/pacjenta innym osobom np. w trakcie prowadzonej terapii grupowej czy w trakcie konsultacji z superwizorem, to ma obowiązek uzyskać zgodę takiego klienta/pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku klientów/pacjentów małoletnich przy pozyskiwaniu takiej zgody, należy kierować się zasadami (granica wieku, podmioty uprawnione do wyrażenia zgody), jakie obowiązują przy wyrażaniu zgody na terapię. Więcej możesz przeczytać o tym, tutaj.

Obowiązki informacyjne psychoterapeuty wobec pacjenta

W przypadku psychoterapeutów będziemy stosowali tożsame rozwiązania. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2* innym osobom.

*Chodzi tutaj o informacje o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Ważny jest także art. 14 ust. 1 tej ustawy, w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Co wynika z tych przepisów?

W sytuacji, gdy psychoterapeuta będzie chciał ujawnić informacje dot. klienta/pacjenta innym osobom np. w trakcie prowadzonej terapii grupowej czy w trakcie konsultacji z superwizorem, to ma obowiązek uzyskać zgodę takiego klienta/pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku klientów/pacjentów małoletnich przy pozyskiwaniu takiej zgody, należy kierować się zasadami (granica wieku, podmioty uprawnione do wyrażenia zgody), jakie obowiązują przy wyrażaniu zgody na terapię. Więcej możesz przeczytać o tym, tutaj.

Ujawnienie danych klienta w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem a RODO i zgoda na przetwarzanie danych

W nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych czy szczególnych kategorii klienta/pacjenta jest wymagana, gdy psycholog, psychoterapeuta wykorzystuje te dane do celów innych niż do informacji klienta/pacjenta. W szczególności, w celu prowadzenia terapii grupowej lub konsultacji z superwizorem. Ważne jest także przekazanie klientowi/pacjentowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w takim celu i na takiej podstawie.

Podsumowanie

Podsumowując, w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem należy zachować ostrożność i respektować poufność klienta. Prawidłowe stosowanie wytycznych prawnych i etycznych zapewnia równowagę między ochroną prywatności a zapewnieniem odpowiedniej opieki terapeutycznej. Przez przestrzeganie tych zasad tworzymy zaufanie i umożliwiamy klientom rozwój i wyzdrowienie w bezpiecznym i wspierającym środowisku terapeutycznym. Ważne jest, aby psychologowie, terapeuci, superwizorzy i inni pracownicy związani z terapią zdawali sobie sprawę z obowiązujących przepisów prawnych i etycznych oraz stosowali je w praktyce. Ujawnienie danych klienta powinno odbywać się zgodnie z zasadami etyki i zawsze w celu ochrony zdrowia i dobrostanu klienta.

Dziękuję za Twoją uwagę!

Jeżeli nie wiesz, jak powinna wyglądać treść takiej zgody, co powinno się w niej znaleźć i o czym dokładnie pamiętać przy jej odbiorze od osób uprawnionych, zapraszam do zapoznania się z moją propozycją, tutaj.

 

Prowadzenie terapii grupowej czy przekazywanie danych klienta/pacjenta w trakcie konsultacji z superwizorem, powinno zwrócić szczególną uwagę psychologa, psychoterapeuty pod kątem spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Jakich dokładnie? Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych czy szczególnych kategorii klienta/pacjenta jest wymagana, gdy psycholog, psychoterapeuta wykorzystuje te dane do celów innych niż do informacji klienta/pacjenta. W szczególności, w celu prowadzenia terapii grupowej lub konsultacji z superwizorem. Ważne jest także przekazanie klientowi/pacjentowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w takim celu i na takiej podstawie.

Prowadzenie terapii grupowej czy przekazywanie danych klienta/pacjenta w trakcie konsultacji z superwizorem, powinno zwrócić szczególną uwagę psychologa, psychoterapeuty pod kątem spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Jakich dokładnie?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych czy szczególnych kategorii klienta/pacjenta jest wymagana, gdy psycholog, psychoterapeuta wykorzystuje te dane do celów innych niż do informacji klienta/pacjenta. Zapraszam Cię do zapoznania się z propozycją dot. zakupu wzoru takiego dokumentu, skonkretyzowanego na potrzeby Twojej branży i charakteru prowadzonej działalności, tutaj. Zapoznaj się też z pozostałymi produktami dedykowanymi dla tej branży, tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tematach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa/psychoterapeuty, zapraszam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 4.05.2022 r. 

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy