Tajemnica zawodowa psychologa a działania podejmowane przez kuratora sądowego – o czym warto wiedzieć?

Tajemnica zawodowa psychologa a działania podejmowane przez kuratora sądowego – o czym warto wiedzieć?

Tajemnica zawodowa psychologa w odniesieniu do działań podejmowanych przez kuratora sądowego. Jakie czynności może podejmować kurator? Czy w ramach prowadzonych działań kurator może zażądać dostępu do dokumentacji objętej tajemnicą zawodową psychologa? Na te oraz inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Tajemnica zawodowa psychologa to obszar niezwykle wrażliwy i wymagający precyzyjnego opracowania pod katem prawnym. Kurator zawodowy może podejmować pewne działania, co ma związek z wykonywaniem przez niego czynności służbowych. Wynika to faktu, że sprawuje on nadzór (lub inną formę kontroli) nad swoimi podopiecznymi. I teraz pojawia się pytanie, czy w ramach wykonywanych przez kuratora czynności może on żądać informacji bądź dostępu do dokumentów, które są objęte tajemnicą zawodową psychologa? Sprawa nie jest wcale taka oczywista i budzi szereg wątpliwości. W moim artykule zasygnalizuję, jaki może być punkt spojrzenia na tą sytuację.

Tajemnica zawodowa psychologa a uprawnienia kuratora sądowego

W pierwszej kolejności, zobaczmy do czego uprawniony jest kurator zawodowy.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy z dn. 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2020, poz. 167 z późn. zm.):

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Jaki jest zakres danych, których udostępnienia może domagać się kurator?

Wynika to z art. 9a ustawy o kuratorach sądowych, wymienia się tutaj m.in. czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a w szczególności dotyczące osobistej postawy, zachowania, zainteresowań, zdrowia i usług opieki zdrowotnej, majątku, sytuacji materialnej i bytowej, zatrudnienia, wykształcenia, edukacji, nauki, oddziaływań wychowawczych, życia rodzinnego, funkcjonowania w środowisku, sposobu spędzania czasu wolnego, uzależnień, dysfunkcji i lokalizacji.

Teraz zobaczymy, jakie obowiązki spoczywają na psychologu, do którego kurator zwraca się o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów dotyczących jego podopiecznego, a który jest klientem/pacjentem psychologa.

Tajemnica zawodowa psychologa – na czym polega?

Zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026 z późn. zm.), psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej:

Przepisów tych nie stosuje się, gdy: poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób lub gdy tak stanowią ustawy.

Tajemnica zawodowa psychologa a działania podejmowane przez kuratora sądowego

Zauważmy, że art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o zawodzie psychologa wskazuje na wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdy tak stanowią ustawy. Dlatego należałoby przyjąć, że można udzielić kuratorowi informacji niezbędnych, co ma związek z zakresem jego zadań służbowych (wspomniany art. 9 pkt 5 ustawy o kuratorach sądowych).

Idąc dalej, trzeba zwrócić uwagę na różnicę między obowiązkiem udostępnienia określonych danych a obowiązkiem wykonywania opracowań czy sporządzania orzeczeń (opinii, zaświadczeń) dla potrzeb kuratora.

„Wprawdzie jak wynika z art. 9 pkt 5 u.k.s. wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo m.in. do żądania organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, jednak nie sposób wywodzić z tego obowiązku sporządzania orzeczeń o stanie zdrowia pacjenta.”[1]

Tym samym w zakresie, w jakim udzielenie odpowiedzi na pytania kuratora nie wymaga sporządzania opinii/zaświadczeń o kliencie/pacjencie co do jego stanu zdrowia, a stanowi udzielenie prostej odpowiedzi na pytanie, wskazanie np. czy osoba uczestniczyła w konsultacji psychologicznej, w jakim czasie (nie wchodząc w szczegółowe informacje dot. klienta/pacjenta) jest prawnie dopuszczalne i uzasadnione.

Zwracam jednak uwagę, że każda sprawa wymaga indywidulanego podejścia. Czasami jeden element, szczegół będzie prowadził do głębszego „wgryzienia się” w temat, aby znaleźć odpowiedź pod konkretny stan faktyczny.

Dziękuję za Twoją uwagę:)

Stan prawny na dzień: 7.12.2022 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

[1] I. Kaczorowska-Kossowska, Czy placówka medyczna może udostępnić na wniosek kuratora sądowego informacje dot. małoletnich dzieci w związku z toczącym się postępowaniem sądowym?, LEX, QA 1969148

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy