Rozwód a tajemnica zawodowa psychologa i psychoterapeuty – o czym warto wiedzieć?

Rozwód a tajemnica zawodowa psychologa i psychoterapeuty

Rozwód a tajemnica zawodowa psychologa i psychoterapeuty, czyli o czym należy pamiętać. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez psychologa czy psychoterapeutę może budzić wątpliwości: czy ten obowiązek ma charakter bezwzględny, kiedy można wyłączyć jego zastosowanie, kto i w jakich sytuacjach może zwolnić z obowiązku jego zachowania, co jest objęte zakresem tajemnicy zawodowej itd.  Ten artykuł dotyczy szczególnej materii wpisującej się w obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku sprawy rozwodowej przed sądem, gdy psycholog/psychoterapeuta ma zeznawać w charakterze świadka.

Rozwód a tajemnica zawodowa. Klamka zapadła, klienci zdecydowali się na rozwód. W kontekście tajemnicy zawodowej psychologa i psychoterapeutę obowiązują pewne zasady. W tym artykule chcę się skupić na wyjaśnieniu, o czym powinien pamiętać psycholog i psychoterapeuta, który ma zeznawać w sprawie rozwodowej jego byłych klientów/pacjentów.

Rozwód a tajemnica zawodowa psychologa i psychoterapeuty – przykłady:

Zacznijmy od takiej oto sytuacji:

Jako specjalista prowadzisz terapię małżeńską Pani X i Pana Y. Po pewnym czasie małżonkowie rezygnują z terapii. Po upływie kilku miesięcy, kiedy miałeś z tym małżeństwem ostatni kontakt, otrzymujesz wezwanie do sądu okręgowego w sprawie o rozwód. Zostałeś powołany przez Panią X do wzięcia udziału w sprawie w charakterze świadka. Co teraz?

Informacje związane z tajemnicą zawodową psychologa i psychoterapeuty w postępowaniu cywilnym (wspomniana sprawa o rozwód), znajdziesz tutaj.

Terapia małżeńska

Psycholog i psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania osobno tajemnicy dotyczącej każdego z małżonków (klientów/pacjentów), natomiast z oczywistych przyczyn oddzielenie zakresu informacji związanych z jednym z małżonków (klientów/pacjentów) od informacji związanych z drugim z małżonków (klientów/pacjentów) może być bardzo poważnie utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Sama już bowiem informacja o prowadzeniu terapii jest objęta tajemnicą zawodową, zatem zwolnienie przez jedną ze stron z obowiązku jej zachowania nie uprawnia psychologa/psychoterapeutydo wyjawiania informacji, które dotyczą również drugiego z małżonków (klientów/pacjentów). [1]

Sprawa rozwodowa a tajemnica zawodowa

Zazwyczaj na rozprawie sąd zadaje pytanie osobie, której były świadczone usługi przez psychologa czy psychoterapeutę, czy wyraża zgodę na ujawnienie faktów dotyczących tej konsultacji/terapii. W sytuacji, gdy psycholog/psychoterapeuta świadczył pomoc tylko stronie powołującej go na świadka, wtedy ta strona wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy zawodowej przez specjalistę.

„Jeżeli obydwie strony korzystały z pomocy tego specjalisty – wówczas może pojawić się paradoksalna sytuacja, gdy jedna ze stron wyrazi zgodę na ujawnienie faktów, a druga nie. Świadek odpowiada wówczas jedynie na pytania dotyczące klienta/pacjenta, który wyraził na to zgodę, zaś jeśli odpowiedź na pytanie wymagałaby ujawnienia informacji na temat drugiej strony, wówczas musi odmówić udzielenia odpowiedzi.” [2]

Jak możesz wywnioskować, granica ujawnienia informacji związanych z tajemnicą zawodową specjalisty jest bardzo cienka. Każda sprawa wymaga indywidulanego podejścia. Należy bardzo dobrze wyważyć, co mogę objąć zakresem moich zeznań, a w przypadku wątpliwości odmówić odpowiedzi na pytania, powołując się na tajemnicę zawodową.

Dziękuję za Twoją uwagę.

Konsultacja prawna dla psychologa i psychoterapeuty

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam do kontaktu. Więcej informacji, znajdziesz Kontakt.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tematach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa/psychoterapeuty,  również zapraszam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 13.07.2022 r. 

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

[1] Kancelaria Prawna Radwan-Rohrenschef, Opinia prawna na temat tajemnicy zawodowej w psychoterapii 2015, dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://www.sekcjapsychoterapii.pl/opinia-prawna-na-temat-tajemnicy-zawodowej-w-psychoterapii/.

[2] J. Hetman-Krajewska, Psycholog jako świadek [w:] Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny, Warszawa 2020.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy