Rodzaje umowy z psychologiem i psychoterapeutą – na co zwrócić uwagę?

Rodzaje umowy z psychologiem i psychoterapeutą – na co zwrócić uwagę?

Jakie są najbardziej popularne rodzaje umowy z psychologiem i psychoterapeutą? Umowa zlecenia bądź umowa o współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą powinna zawierać istotne elementy. Niniejszy artykuł będzie poświęcony krótkiemu omówieniu, jakie aspekty powinny się znaleźć w umowach zawieranych przez prywatne podmioty (nie będące podmiotami leczniczymi) z psychologami i psychoterapeutami.

Jakie rodzaje umowy z psychologiem i psychoterapeutą są najczęściej praktykowane? Czy umowę zlecenia lub umowę o współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą można znaleźć za darmo w Internecie? Każda branża charakteryzuje się określoną specyfiką działania. Podobnie w przypadku działalności psychologów i psychoterapeutów pod kątem formułowania rozwiązań prawnych. Oczywiście punktem wyjścia dla każdej sprawy są obowiązujące regulacje prawne, ale trzeba umiejętnie powiązać prawo z praktyką, zasadami deontologicznymi (etyka wykonywania zawodu) i tzw. zwyczajami niepisanymi, a obowiązującymi w konkretnym środowisku. W tym artykule dowiesz się jakie uwagi należy odnieść do metodyki sporządzania umów zlecenia lub współpracy ze specjalistami – psychologami i psychoterapeutami.

 

Rodzaje umowy z psychologiem lub psychoterapeutą

Umowa zlecenia

Ten typ umowy zawierany jest z reguły ze specjalistami, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Umowa zlecenia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, w art. 734-751.

Czym umowa zlecenia psychologa i psychoterapeuty różni się od umowy o pracę?

Nie występuje w niej tzw. stosunek podporządkowania. Co oznacza, że nie jest ściśle określone miejsce, czas i zakres obowiązków osoby, a także nie jest ona związana poleceniami czy instrukcjami zatrudniającego, co wskazywałoby, że pozostaje pod jego kierownictwem. Umowa zlecenia nie musi być wykonywana osobiście.

Jakie elementy powinna zawierać umowa zlecenia z psychologiem lub psychoterapeutą?

 1. Przedmiot umowy: ważne jest wskazanie jakie czynności wpisują się w świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych na rzecz podmiotu zatrudniającego, w jakiej formie będą świadczone te usługi (np. stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo), współdziałaniu z zatrudniającym itp.
 2. Obowiązki i oświadczenia stron umowy: określenie zasad świadczenia usług przez specjalistę, wskazanie obowiązujących specjalistę regulacji prawnych, obowiązek poddawania się superwizji, brania udziału w spotkaniach zespołu, oświadczenie specjalisty o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, zapisy o posiadaniu ewentualnego ubezpieczenia OC dot. świadczonych usług, określenie obowiązków zatrudniającego itp.
 3. Wynagrodzenie: szczegółowe warunki związane z rozliczaniem wynagrodzenia za świadczone usługi, termin i sposób płatności itp.
 4. Osobiste wykonanie umowy i odstępstwa w tym zakresie
 5. Klauzula poufności: uwzględnienie specyfiki branży, zasad związanych z tajemnicą zawodową, etyką zawodu itp.
 6. Zakaz konkurencji: uwzględnienie specyfiki branży, zasad związanych z tajemnicą zawodową, etyką zawodu, zakończeniem umowy i wpływem tej sytuacji na klienta/pacjenta „będącego w terapii” itp.
 7. Kontakt pomiędzy stronami, z klientami/pacjentami
 8. Superwizja
 9. Okres zawarcia umowy
 10. Postanowienia dot. rozpowszechniania wizerunku
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe
 13. Załączniki do umowy

W przypadku takiej umowy, należy też pamiętać o innych dokumentach, które powinien podpisać specjalista i które należy załączyć do umowy. Będą to np. dokumenty wymagane przez przepisy związane z ochroną danych osobowych.

Umowa współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą

Taka umowa zawierana jest ze specjalistą, który prowadzi własną działalność gospodarczą tzw. umowa B2B. Jest to typ umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia. Dlatego odpowiednie zastosowanie znajdą w przypadku takich umów, przepisy o zleceniu.

W sytuacji umów współpracy, zapisy, które powinny się znaleźć w takiej umowie będą w pewnym zakresie różniły się od typowej umowy zlecenia, o której pisałam powyżej. Różnica wynika z tego, że stronami umowy są przedsiębiorcy, czyli profesjonalne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wynika z tego, że dopuszczalna jest większa swoboda w konstruowaniu zapisów umownych, w granicach dozwolonych przez przepisy prawa.

Jakie elementy powinna zawierać umowa współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą?

Poszczególne zapisy takiej umowy pod kątem zakresu, będą tożsame jak przy umowach zlecenia. Inny będzie sposób wywiązywania się z niektórych zobowiązań przez strony umowy.

 1. Przedmiot umowy: ważne jest wskazanie jakie czynności wpisują się w świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych na rzecz podmiotu współpracującego, w jakiej formie będą świadczone te usługi (np. stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo), współdziałaniu z współpracującym itp.
 2. Obowiązki i oświadczenia stron umowy: określenie zasad świadczenia usług przez specjalistę, wskazanie obowiązujących specjalistę regulacji prawnych, obowiązek poddawania się superwizji, brania udziału w spotkaniach zespołu, oświadczenie specjalisty o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, zapisy o posiadaniu ubezpieczenia OC dot. świadczonych usług, określenie obowiązków współpracującego specjalisty itp.
 3. Wynagrodzenie: szczegółowe warunki związane z rozliczaniem wynagrodzenia za świadczone usługi, termin i sposób płatności itp.
 4. Klauzula poufności: uwzględnienie specyfiki branży, zasad związanych z tajemnicą zawodową, etyką zawodu itp.
 5. Zakaz konkurencji: uwzględnienie specyfiki branży, zasad związanych z tajemnicą zawodową, etyką zawodu, zakończeniem umowy i wpływem tej sytuacji na klienta/pacjenta „będącego w terapii” itp.
 6. Kontakt pomiędzy stronami, z klientami/pacjentami
 7. Superwizja
 8. Okres zawarcia umowy
 9. Postanowienia dot. rozpowszechniania wizerunku
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załączniki do umowy

W przypadku umów B2B ważne są także inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Istotne jest także udzielenie odpowiedzi, czy ze współpracującym należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych czy upoważnić go do przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Właściwie przygotowana umowa to inwestycja na przyszłość. Dostarcza rozwiązań, które zabezpieczają każdą ze stron umowy, przed niedomówieniami czy sytuacjami spornymi. Tym bardziej, gdy mamy do czynienia z tak „wrażliwą” branżą, jak w przypadku usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Rodzaje umowy z psychologiem i psychoterapeutą – podsumowanie

Warto pamiętać, że konkretna forma i treść umów mogą się różnić w zależności od praktyki zawodowej terapeuty. Niektórzy terapeuci mogą mieć bardziej szczegółowe umowy, które uwzględniają dodatkowe elementy, takie jak polityka dotycząca kontaktu telefonicznego lub e-mailowego między sesjami, czy chociażby polityka przetwarzania danych osobowych oraz możliwość konsultacji w przypadku nagłych sytuacji, itp.

Dziękuję za Twoją uwagę:)

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu umów o jakich pisałam w moim artykule, czy innej pomocy związanej ze wspomnianą branżą, zachęcam do odwiedzenia bezpośredniego kontaktu lub odwiedzenia mojego e-sklepu.

Stan prawny na dzień: 28.07.2022 r. 

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy