Prywatne notatki psychologa – o czym pamiętać?

Prywatne notatki psychologa – o czym pamiętać?

Prywatne notatki psychologa są ważną częścią dokumentacji psychologicznej. Co z tego wynika, jakimi zasadami powinien kierować się specjalista przy ich sporządzaniu, jakie są warunki ich udostępniania i przechowywania? Dowiedz się więcej na ten temat z mojego artykułu.

 

 

Notatki psychologa są objęte tajemnicą zawodową i poufnością. Istnieją pewne wytyczne, które należy uwzględnić przy udostępnianiu i przechowywaniu tych notatek. Oto kilka podstawowych zasad.

Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia notatek psychologa.

  1. Poufność i tajemnica zawodowa: Notatki psychologa stanowią tajemnicę zawodową i muszą być zachowane w tajemnicy. Psycholog ma obowiązek chronić informacje uzyskane w trakcie pracy z klientem / pacjentem.
  2. Przechowywanie: Notatki psychologa powinny być przechowywane w sposób bezpieczny i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Należy zastosować właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność tych dokumentów.
  3. Udostępnianie klientowi / pacjentowi: Z reguły notatki nie są udostępniane klientowi / pacjentowi. Stanowią one poufną część dokumentacji psychologicznej, która pozostaje pod kontrolą psychologa. Notatki te służą do celów diagnostycznych, planowania i prowadzenia interwencji.
  4. Udostępnianie innym osobom lub instytucjom: Udostępnienie notatek psychologicznych innym osobom lub instytucjom może nastąpić w określonych sytuacjach, takich jak postępowanie sądowe, na podstawie przepisów prawa lub w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa klienta / pacjenta lub innych osób. W takich przypadkach wymagana może być zgoda klienta / pacjenta lub spełnienie konkretnych wymagań prawnych.
  5. Okres przechowywania: Okres przechowywania notatek psychologa może się różnić w zależności od rodzaju dokumentacji i wewnętrznych przepisów. Zazwyczaj notatki powinny być przechowywane przez co najmniej 6 lat od zakończenia świadczenia usług.

Notatki psychologa – o czym należy pamiętać?

Ważne jest, aby psychologowie przestrzegali tych zasad oraz stosowali się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania i udostępniania notatek psychologicznych.

 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na ten temat lub masz pytania dotyczące branży, skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę!:)

Stan prawny na dzień: 19.05.2023 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy