Nagrywanie sesji psychoterapeutycznej a prawne aspekty tego zagadnienia?

W dzisiejszym artykule skupię się na temacie nagrywania sesji psychoterapeutycznej. Przedstawię jakie znaczenie ma tutaj zgoda klienta / pacjenta, co z zachowaniem poufności i przestrzeganiem zasad etycznych w kontekście nagrywania sesji terapeutycznych. Dowiesz się, jakie są kluczowe aspekty i jak przestrzegać zasad ochrony danych osobowych w związku z tym zagadnieniem.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, w temacie ujawnienia danych klienta / pacjenta w trakcie konsultacji z superwizorem? Przeczytaj artykuł: Ujawnienie danych klienta w trakcie terapii grupowej i konsultacji z superwizorem. 

Zgoda na nagrywanie sesji psychoterapeutycznej

Pierwszym krokiem jest uzyskanie zgody klienta na nagrywanie sesji psychoterapeutycznej.

Przed rozpoczęciem nagrywania spotkań, konieczne jest uzyskanie konkretnej i pisemnej zgody klienta / pacjenta. Należy poinformować go o celach nagrywania, o prawie do prywatności, poufności i o korzyściach związanych z taką praktyką. Ważne, aby klient/pacjent czuł się swobodnie i miał pełną świadomość w jakim celu taką zgodę wyraża.

Poufność i ochrona danych przy nagrywaniu sesji psychoterapeutycznej

Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych są kluczowe przy nagrywaniu sesji psychoterapeutycznej.

Nagrania sesji terapeutycznych są uznawane za dane osobowe, jeżeli pozwalają na identyfikację nagrywanego klienta / pacjenta i wówczas podlegają ochronie zgodnie z RODO. Terapeuci muszą zadbać o bezpieczeństwo i poufność tych nagrań tak, aby nie były dostępne dla osób nieupoważnionych.

Kodeks etyki a nagrywanie sesji terapeutycznych

Nagrywanie sesji psychoterapeutycznej musi być zgodne z kodeksem etycznym.

Nagrywanie sesji terapeutycznych w celach superwizji musi być zgodne z odpowiednimi zasadami etycznymi wykonywania zawodu oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Bezpieczne przechowywanie i dostęp do nagrań sesji psychoterapeutycznej

Nagrania sesji terapeutycznych powinny być przechowywane w sposób bezpieczny, z zachowaniem poufności. Dostęp do nagrań powinien być ograniczony tylko do osób zaangażowanych w proces superwizji, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w ramach ochrony danych osobowych. Warto pamiętać także, przez jaki okres takie nagrania mogą być przechowywane.

Usuwanie nagrań sesji psychoterapeutycznej

Po zakończeniu procesu superwizji, nagrania powinny być usunięte w sposób bezpieczny i nieodwracalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymogami ochrony danych osobowych.

Zgoda RODO na nagrywanie do celów superwizji

W przypadku nagrywania spotkań psychoterapeuty z klientem / pacjentem na potrzeby superwizji, konieczne jest uzyskanie zgody klienta / pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda powinna być wyraźna, świadoma i dobrowolna. Przetwarzanie danych powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zachowaniem poufności.

W świetle przepisów RODO wobec klienta/pacjenta, którego dane osobowe są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na takie przetwarzanie, powinien zostać także spełniony obowiązek informacyjny (KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH) o przetwarzaniu jego danych osobowych w celu dokonania takiego nagrania – art. 13 RODO.

Wskazane wyżej uwagi, należy odnieść także do nagrywania klienta/pacjenta na potrzeby egzaminu.

 

Nagrywanie sesji terapeutycznych – profesjonalny wzór zgody zgodny z RODO i zasadami etyki. Chcesz poznać więcej szczegółów, wejdź na Wzór: Zgoda na nagrywanie sesji terapeutycznej.

Nagrywanie sesji terapeutycznych – profesjonalny wzór zgody zgodny z RODO i zasadami etyki. Chcesz poznać więcej szczegółów, wejdź na Wzór: Zgoda na nagrywanie sesji terapeutycznej.

 

Podsumowanie: Nagrywanie sesji psychoterapeutycznej to ważne narzędzie, ale wymaga spełnienia odpowiednich warunków, które pozwalają na legalne dokonywanie takich czynności. Pamiętaj o znaczeniu ochrony danych osobowych i bezpiecznym przechowywaniu nagrań. Zapewnienie zgodności z przepisami prawymi i etycznymi jest kluczowe dla skutecznej praktyki nagrywania sesji psychoterapeutycznej.

To już koniec. Dziękuję za Twoją uwagę:)

Jeżeli potrzebujesz pomocy w takim lub podobnych tematach z branży, zachęcam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 1.08.2023 r. 

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy