Czy psycholog jest zawodem zaufania publicznego? Aspekty prawne.

Czy psycholog jest zawodem zaufania publicznego?

Czy psycholog jest zawodem zaufania publicznego? W niniejszym artykule zbadamy tę kwestię, analizując rolę psychologa, jego wykształcenie oraz praktyki zawodowe, regulacje prawne i etyczne oraz wpływ, jaki mają na społeczeństwo.

Jak to w końcu jest – czy faktycznie psycholog jest zawodem zaufania publicznego? Zawód psychologa odgrywa istotną rolę w społeczeństwie, pomagając ludziom zrozumieć, radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i osiągać zdrowie psychiczne. Jednak istnieje pytanie, czy zawód psychologa powinien być uznawany za zawód zaufania publicznego. Zawody zaufania publicznego są szczególnie ważne, ponieważ wymagają wysokiego poziomu zaufania, etyki i odpowiedzialności wobec społeczeństwa. W przypadku psychologów, ich praca bezpośrednio wpływa na zdrowie i dobrostan osób, które zwracają się do nich z problemami psychicznymi. Czy zawód psychologa spełnia te kryteria i powinien być traktowany jako zawód zaufania publicznego?

Czy psycholog jest zawodem zaufania publicznego? Co na ten temat mówi prawo?

Obecnie obowiązująca ustawa z dn. 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest martwa. Jak wielokrotnie podkreśla się w środowisku, niby jest ustawa regulująca wykonywanie zawodu psychologa, ale tak jakby jej nie było, a rynek usług pseudopsychologicznych kwitnie. Wejście w życie przepisów nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (obecnie jeszcze projekt ustawy druk nr 2113) na pewno pozwoli na zmianę tej sytuacji. Będzie to zmiana korzystna dla samych psychologów, jak i ich klientów. Nie można też zapomnieć o stabilności prawnej, którą ta ustawa powinna zagwarantować wobec jasności jej przepisów, bez potrzeby „zapożyczania” z innych aktów prawnych.

Jeżeli chcesz zapoznać się z przebiegiem prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, możesz zrobić to tutaj.

Objaśnienie zagadnienia – czy psycholog jest zawodem zaufania publicznego?

Już na początku, zwracam Twoją uwagę na to, że występują tutaj dokładnie takie same kontrowersje jak przy określeniu czy zawód psychologa jest zawodem medycznym. Mój wpis poświęcony tej tematyce, możesz przeczytać tutaj. Mogę tylko zasygnalizować, że w projekcie nowej ustawy o zawodzie psychologa zostało to jednoznacznie przesądzone:

„Psycholog, którego zadania zawodowe stanowią świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie przepisów odrębnych, wykonuje zawód medyczny.”

Poczekajmy jednak na moment wejścia tych przepisów w życie, wtedy będzie można wprost potwierdzić, że taka regulacja obowiązuje w naszym porządku prawnym.

W przypadku projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa, także zostało wskazane, że:

„Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego.”

Również w tym przypadku musimy poczekać na wejście w życie tych przepisów.

A jak jest obecnie?

Pośród przewarzających opinii dotychczas wyrażonych w tym temacie, przeważa uznanie zawodu psychologa za zawód zaufania publicznego.

Czego dotyczą wątpliwości?

Brak rzeczywistego działania samorządu zawodowego psychologów nie przesądza o tym, że nie mamy do czynienia z zawodem zaufania publicznego. Z drugiej strony, „jeśli jednak na mocy ustawy obliguje się członków danej grupy zawodowej do funkcjonowania w ramach formalnych struktur samorządnej korporacji, to jej faktyczne nieegzystowanie budzi wątpliwości co do statusu tej profesji jako należącej do grupy zawodów zaufania publicznego.” [1]

Na gruncie obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa, osoby wykonujące ten zawód nie mogą uzyskać kwalifikacji do wykonywania zawodu na podstawie przepisów regulacyjnych, ze względu na brak organu samorządu zawodowego.

Powyższe podważa wiarygodność zawodu psychologa. Także w kontekście ewentualnych błędów związanych z wykonywanym zawodem i możliwości pociągnięcia psychologa do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wspomnę też, że obecnie nie mamy regulacji, która wprost zastrzega, że tytuł zawodowy „psychologa” podlega ochronie prawnej i wiele innych, które gwarantują należyte wykonywanie tego zawodu, budzące zaufanie społeczeństwa do osób, wykonujących tę profesję. Co ma zmienić się wraz z wejściem w życie nowych przepisów prawnych.

Dziękuję za Twoją uwagę.

 

Zgoda na objęcie psychoterapią lub korzystanie z usług psychologicznych (os. dorosła)

Zgoda na objęcie psychoterapią lub korzystanie z usług psychologicznych, którą psychoterapeuta/psycholog ma pozyskać od klienta/pacjenta, to absolutna podstawa i obowiązek prawny każdego specjalisty. Zapoznaj się też z pozostałymi produktami dedykowanymi dla tej branży, tutaj.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tematach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa/psychoterapeuty, zapraszam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 13.06.2022 r. 

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

[1] L. J. Żukowski, Psycholog jako zawód zaufania publicznego– wybrane problemy, PPP 2017, nr 3, s. 39-49.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy