Co psycholog może powiedzieć rodzicom?

Wykonywanie zawodu psychologa w Polsce jest dużym wyzwaniem. Sytuacja prawna tej branży wobec niejednoznacznych przepisów oraz wielości luk prawnych w przepisach regulujących wykonywanie zawodu, rodzi wiele wątpliwości. W szczególności w sferze praw i obowiązków psychologa wobec klienta/pacjenta. Dzisiejszy wpis stanowi szersze spojrzenie na pytanie: co psycholog może powiedzieć rodzicom swojego małoletniego klienta/pacjenta? W przypadku psychologa szkolnego, czy może on rozmawiać z dzieckiem bez zgody rodziców?

Na blogu dostępny jest artykuł pt. „Co psycholog/psychoterapeuta może powiedzieć rodzicom małoletniego klienta/pacjenta? Zajrzyj tutaj.Stanowi on wprowadzenie do moich dalszych rozważań, które przedstawiam poniżej. W nowym wpisie blogowym, skupiłam się na zawodzie psychologa.

O czym psycholog może porozmawiać z rodzicami?

Psycholog może udzielić rodzicom różnych informacji i porad w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb rodziny. Oto kilka przykładów tego, o czym psycholog może porozmawiać z rodzicami:

  • Rozwój dziecka: Psycholog może omówić typowy rozwój dziecka, etapy rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Specjalista może również wyjaśnić, czego oczekiwać w różnych fazach rozwoju i jak wspierać zdrowy rozwój dziecka.
  • Zachowanie i emocje: Psycholog może pomóc rodzicom zrozumieć, dlaczego ich dziecko zachowuje się w określony sposób i jakie mogą być przyczyny niepożądanego zachowania. Co więcej, może udzielić wskazówek dotyczących radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi dziecka i wspierania pozytywnych zachowań.
  • Komunikacja i relacje rodzinne: Psycholog może doradzać rodzicom w zakresie skutecznej komunikacji z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów w rodzinie i budowania zdrowych relacji, a także pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach rodzinnych i wspieraniu więzi rodzinnych.
  • Trudności szkolne: Psycholog może omówić z rodzicami trudności, z jakimi ich dziecko może spotykać się w szkole, takie jak problemy z nauką, trudności w relacjach z rówieśnikami, czy trudności w koncentracji. W tym zakresie, może zaproponować strategie wsparcia i środki zaradcze, które mogą pomóc dziecku w szkolnych wyzwaniach.
  • Poradnictwo wychowawcze: Psycholog może udzielić rodzicom porad dotyczących ogólnych strategii wychowawczych, takich jak ustanawianie zasad i konsekwencji, budowanie zdrowej samooceny u dziecka, czy promowanie zdrowych nawyków.

Psycholog a tajemnica zawodowa

Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że ​​informacje udzielane przez dziecko lub rodziców są poufne i chronione.Specjaliści starają się również pracować w sposób bezstronny i wspierający, mając na uwadze dobro dziecka i rodziny.

Wymaga tutaj podkreślenia, że rodzice nie mają jednak prawa domagać się od specjalisty, aby ten przekazywał im wszelkie informacje, o tym czego dowiedział się podczas świadczenia usług.

Przekazywane rodzicom informacje powinny zostać ograniczone do WNIOSKÓW I ZALECEŃ Z PROWADZONEJ TERAPII DZIECKA.

Z drugiej strony, psycholog ma obowiązek zachować poufność i nie ujawniać informacji o dziecku bez zgody rodziców lub prawnego opiekuna. Oznacza to, że nie może on bez upoważnienia przekazywać informacji o dziecku osobom trzecim, takim jak nauczyciele, inni rodzice czy pomocy społecznej, chyba że istnieje obowiązek ujawnienia informacji ze względu na bezpieczeństwo dziecka (zagrożenie życia lub zdrowia dziecka).

Są jednak przypadki, w których psycholog może być zobowiązany do przerwania tajemnicy zawodowej i zgłoszenia problemu do odpowiednich instytucji, jeśli jest obawa o bezpieczeństwo dziecka. Na przykład, jeśli psycholog podejrzewa, że dziecko jest narażone na przemoc, zaniedbanie lub inne formy szkodliwości, może być zobowiązany do zgłoszenia tego do organów lub służb (np. wniosek o wgląd w sytuację rodziny, zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa itp.).

Czy psycholog szkolny może rozmawiać z dzieckiem bez zgody rodzica?

Psycholog szkolny co do zasady potrzebuje zgody rodzica, aby móc rozmawiać z dzieckiem. W większości przypadków, działa on we współpracy z rodzicami w celu zapewniania odpowiedniego wsparcia dziecku. Rodzice są opiekunami dziecka, dlatego mają prawo do informacji i udziału w procesie wsparcia psychologicznego ich syna lub córki.

Jednak istnieją sytuacje, w których psycholog szkolny może prowadzić rozmowy z dzieckiem bez bezpośredniej zgody rodzica. Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu dziecka. Na przykład, jeśli psycholog ma uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest narażone na przemoc domową, nadużycie lub próbę samobójczą, może podjąć działania, aby chronić dziecko, nawet bez zgody rodziców.

W takich sytuacjach, specjalista powinien dążyć do utrzymania komunikacji z rodzicami i poinformować ich o podjętych działaniach. Wyjątek: takie powiadomienie mogłoby zaszkodzić dziecku lub utrudnić śledztwo. W każdym przypadku, działania psychologa szkolnego powinny być podejmowane z poszanowaniem prawa, etyki zawodowej i zawsze w interesie dobra dziecka.

Podsumowując:

  • W Polsce psychologowie są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej i poufności informacji uzyskanych od klientów. Mogą udzielać rodzicom informacji dotyczących rozwoju dziecka, zachowania i emocji, relacji rodzinnych, trudności szkolnych oraz porad wychowawczych. Jednak udostępnianie informacji powinno ograniczać się do wniosków i zaleceń wynikających z terapii dziecka.
  • Psychologowie mają obowiązek zachować poufność i nie ujawniać informacji o dziecku bez zgody rodziców, chyba że istnieje obowiązek ujawnienia informacji ze względu na bezpieczeństwo dziecka.
  • Psycholog szkolny z reguły wymaga zgody rodzica, aby móc rozmawiać z dzieckiem. Jednak w sytuacjach, gdy istnieje uzasadniona potrzeba interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu dziecka, psycholog szkolny może prowadzić rozmowy z dzieckiem bez bezpośredniej zgody rodzica. W takich przypadkach, komunikacja z rodzicami i informowanie ich o podjętych działaniach powinny być podejmowane, chyba że takie powiadomienie mogłoby zaszkodzić dziecku lub utrudnić czynności odpowiednich służb lub organów.
  • W każdym przypadku, działania psychologów powinny być podejmowane z poszanowaniem prawa, etyki zawodowej i zawsze w interesie dobra dziecka.

 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej związanej z problemami, które pojawiły się w związku z wykonywaniem zawodu psychologa czy psychoterapeuty, zapraszam na konsultacje online.

 

To już koniec. Dziękuję za Twoją uwagę:)

Jeżeli potrzebujesz pomocy w takim lub podobnych tematach z branży, zachęcam do kontaktu.

Stan prawny na dzień: 12.06.2023 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy