Zatory płatnicze – co przedsiębiorca może z tym zrobić?

utworzone przez | 16 kwietnia 2020 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

Zatory płatnicze - co przedsiębiorca może z tym robić

Stan prawny na dzień: 16.04.2020 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Temat związany z zatorami płatniczymi, to zmora każdego przedsiębiorcy. Brak płatności faktury w terminie i dodatkowo z dużym opóźnieniem, może przyczynić się do utraty płynności finansowej. W marcu 2019 r.  BIG InfoMonitor podał, że w pierwszym kwartale tego roku odsetek przedsiębiorstw, którym kontrahenci w ostatnich sześciu miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni, wyniósł 49 procent. W tożsamym okresie w 2018 r. było to 53 procent. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze dzisiejszą sytuację spowodowaną COVID-19, to sprawa jest naprawdę poważna.

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

W dzisiejszym artykule skupię się na zagadnieniu związanym z realizacją wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizowanych usług w relacji B2B.

 

 

  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

 

Zacznijmy jednak od chwili podpisania umowy z naszym kontrahentem. Jeżeli zawierasz umowę z innym przedsiębiorcą, na którego rzecz będziesz świadczyć swoje usługi, dostarczać mu określone towary, produkty, to pamiętaj, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest zawarcie postanowienia, że w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia zapłaci na Twoją rzecz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Dlaczego?

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą obecnie 11,5 % (obwieszczenie Ministra Rozwoju z dn. 23.12.2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wejście w życie: 1.01.2020 r., wygaśnięcie z końcem dnia: 30.06.2020 r.). Natomiast w przypadku zwykłych odsetek ustawowych będzie to 5%, a odsetek ustawowych za opóźnienie – 7%. Widzisz już, ile możesz dzięki temu zyskać.

 

Co do szczegółowych regulacji, które odnoszą się do tych przedsiębiorców mogących skorzystać z tak zastrzeżonych odsetek ustawowych, odsyłam do ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – art. 2 i 3 tej ustawy.

 

Zachęcam też do zapoznania się z art. 7 ww. ustawy. Ogólnie rzecz ujmując, obowiązuje sztywny termin zapłaty, wynoszący 60 dni w transakcjach pomiędzy dużymi a małymi firmami. Podmioty publiczne z wyłączeniem podmiotów leczniczych na uregulowanie faktur mają maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

 

 

  • Ulga za złe długi

 

 

Ulga ta pozwala na pomniejszenie przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) o kwotę wierzytelności, jeżeli nie została ona uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi). Co więcej, na dłużnika został nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania nieuregulowanego zobowiązania. Ulgi na złe długi nie będzie jednak można stosować pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo.

 

Uwaga!

 

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużników z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

 

 

  • Kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz nakładanie kar finansowych

 

 

Prezes UOKiK może kontrolować i ewentualnie ukarać firmę, która w ciągu trzech kolejnych wybranych miesięcy ma zaległości na poziomie 5 mln złotych. Po dwóch latach obowiązywania przepisów limit ten spadnie do 2 mln złotych (poczynając od 1.01.2020 r.).

Duże firmy, których roczny obrót przekracza 50 mln euro, mają obowiązek co roku do 31 stycznia składać do ministra przedsiębiorczości raport o swoich należnościach i zobowiązaniach. Pierwszy raport ma być za 2020 rok. Na tej podstawie resort przedsiębiorczości będzie też mógł zgłaszać do UOKiK firmy, które kwalifikują się do kontroli. Każdy też będzie mógł sam sprawdzić dużą firmę, bowiem taka lista jest publicznie dostępna.

 

 

  • Uproszczenie procedury zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym

 

Obecne przepisy w przypadku skierowania pozwu o zapłatę zaległych należności pozwalają na zastosowanie uproszczonej procedury zabezpieczenia dla roszczeń o wartości nie wyższej niż 75 tys. złotych przez ułatwienie wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia wobec powoda dochodzącego zapłaty wynagrodzenia z tytułu transakcji. Wystarczy, że wnoszący pozew uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej trzy miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie.

 

 

  • Rekompensata za nieterminową płatność (zwrot kosztów odzyskiwania należności)

 

Rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności:

  1. 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
  2. 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
  3. 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Dlatego, te kwoty będziesz mógł doliczyć sobie do tej należności, której dochodzisz od drugiej strony. Spotkałam się także z poglądem, że do tych kosztów możesz doliczyć też koszty wynagrodzenia pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) na etapie przedsądowym.

 

Na koniec, z takich rzeczy, które mogę Ci doradzić to:

 

– jeżeli Twój kontrahent obecnie nie reguluje swoich zobowiązań ze względu ciężką sytuację gospodarczą spowodowaną przez COVID-19, a do tej pory Wasze relacje były na bardzo dobrym poziomie, biorąc też pod uwagę płatności, to podejmij z nim negocjacje; znajdźcie wspólne rozwiązanie, rozłóżcie spłatę na raty, rozstrzygnijcie kwestię odsetek za opóźnienie. Spiszcie takie porozumienie na piśmie. Nie warto zaprzepaszczać relacji biznesowej, ale komunikujcie się i idźcie na wzajemne ustępstwa.

 

 

Tym akcentem kończę mój artykuł. Jeżeli masz wątpliwości, chciałbyś poszerzyć ten temat, to zapraszam do kontaktu lub pozostawienia komentarza.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy