Powierzenie pisania tekstów na bloga a prawa autorskie?

utworzone przez | 22 października 2019 | Prawo dla Biznesu | 0 komentarzy

pisanie tekstów na bloga

Stan prawny na dzień: 22.10.2019 r.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

 

Prowadzisz własnego bloga albo dopiero zamierzasz rozpocząć blogowanie, nie masz jednak czasu, żeby robić to samodzielnie. Zleciłeś pisanie tekstów na bloga copywriterowi lub firmie, która się tym zajmuje. Czy zastanawiałeś się nad tym, komu przysługuje prawo do tych tekstów: do ich powielania, kopiowania czy rozpowszechniania? To, że za te teksty zapłaciłeś nie oznacza wcale, że z „automatu” stałeś się ich „właścicielem”. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do lektury mojego wpisu:)

 

Bądź na bieżąco!:)

Informacje o nowych artykułach wprost na Twojego maila. W prezencie otrzymasz wzór legalnej stopki e-maila firmowego.

Podaj swój adres e-mail w celu realizacji usługi newslettera, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o moich promocjach i ofertach.

Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Please wait...

Dziękuję!:)

Wszystko przebiegło prawidłowo. W ciągu kilku minut otrzymasz ode mnie e-mail z dokumentem.

Jeżeli wiadomość nie dojdzie w ciągu kilku minut i nie ma jej w spamie, najpewniej Twój adres e-mail jest nieprawidłowy lub zawiera literówkę. Jeśli tak się stało, napisz do mnie na o.zarzecka@kancelaria-oz.pl.

 

Artykuł na blogu to utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego twórcy utworu przysługuje ochrona prawna przewidziana przez przepisy tej ustawy. Pamiętaj: utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

Prawo autorskie przysługuje twórcy. Ustawa prowadza takie domniemanie, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Warto zwrócić uwagę, że jest to domniemanie, więc w przypadku sporu inna osoba będzie mogła przedstawić argumenty zmierzające do obalenia tego domniemania (gdy będzie chciała wykazać, że to ona jest twórcą).

 

ikonaCo powinieneś zrobić, żeby korzystać w pełni z praw autorskich do tekstu, który napisała dla Ciebie inna osoba?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba podpisać z taką osobą umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowę o korzystanie z utworu (licencja), obejmującą pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Pamiętaj: nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych powinna być bezwzględnie zawarta w formie pisemnej, bo będzie nieważna.

ikonaPola eksploatacji – brzmi dziwnie, prawda?

W skrócie chodzi o te „miejsca”, gdzie i w jaki sposób utwór będzie udostępniany. Ustawa przykładowo wymienia:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

ikonaWynagrodzenie – czy trzeba płacić twórcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych?

Bardzo ważne jest także to, że gdy z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Co więcej, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

 

ikonaLicencja a przeniesienie praw autorskich?

Kiedy brak jest wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, przyjmuje się, że twórca udzielił licencji.

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa (czyli po prostu przestaje Ci przysługiwać).

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Gdy umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

ikona wykrzyknikaPodsumowując, o czym musisz pamiętać?

Masz do wyboru, dwie umowy:

  1. zawierasz umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na piśmie i określasz pola eksploatacji, a także decydujesz, czy przeniesienie nastąpi za wynagrodzeniem;

2. zawierasz umowę o korzystanie z utworu (licencja) i wówczas:

  • decydujesz czy będzie to licencja wyłączna czy niewyłączna (korzystniejsza jest licencja wyłączna),
  • licencja wyłączna na piśmie,
  • określasz pola eksploatacji i ich zakres, miejsce i czas korzystania.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, bądź chciałbyś dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię do komentowania lub do kontaktu.

Udostępnij

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij

Tagi wpisu

Kategorie

Popularne wpisy